Underhåll av utomhusområden

Bekvämare och säkrare boende

Våra tjänster för fastighetsförvaltning omfattar (beroende på avtal)

  • underhåll och rengöring av trottoarer, gångvägar, innergårdar, trappor, parkeringsplatser och avfallspunkter
  • klippning av gräsmattor
  • skötsel och klippning av växter på gården
  • snöplogning och underhåll av tillfartsvägar
  • sandning
  • att vi avlägsna snö från taket samt följa med och varna för istappar

Vi besöker de fastigheter vi underhåller varje vardag, och ifall så önskas också på helger och helgdagar. Vårt jourteam tar emot akuta ärenden gällande utomhusområden, och förmedlar dem vidare till rätt ställe.

För mer information, kontakta vår servicepunkt.

Ett avtal som motsvarar dina behov på bästa sätt

Våra serviceavtal görs alltid upp på basis av dina individuella behov. För att garantera kvaliteten i arbetet har vår personal sina egna fastigheter som de sköter om och känner till.

Tack vare god utrustning och hög arbetsmoral håller vi din fastighet säker och trygg.

Behöver du en pålitlig fastighetsskötare? Vi skräddarsyr ett avtal som passar dina behov!