Tietosuoja­seloste

Seloste päivitetty 06.11.2023.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Talopalvelu Oy
Y-tunnus: 0401776-6
Osoite: Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Hannele Sohlberg
hannele.sohlberg@vaasantalopalvelu.fi
puh. 06 318 4100

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • vikailmoitusten, tarjouspyyntöjen ja työhakemusten käsittely
 • myynti sekä palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen
 • laskuttaminen
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seuranta

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • lähiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • laskutustiedot
 • muut tiedot, jotka on kerätty käyttäjän suostumuksella

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen, johon henkilötiedot on kerätty (esim. asiakassuhde, tarjouksen antaminen, rekry).

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Analytiikkatyökalu Google Analyticsin käyttö vaatii kuitenkin tietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa. Tilaan on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa omien tietojensa käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä itseään koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät ole rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
 • Valitusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan palvelumme tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseen eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Lista Vaasan Talopalvelun käyttämistä evästeitä tulossa myöhemmin.