Lämna en felanmälan

Vardagar 8.00-15.00

Vi hanterar felanmälningar omgående på vardagar mellan kl. 8.00 och 15.00. Du kan lämna en felanmälan

Övriga tider

Vår jourtjänst är tillgänglig utanför kontorstid för brådskande ärenden (t.ex. vattenskador, vandalism och dörröppningar) på 0500 562 450. Vi har också jour på helger och helgdagar.