Fastighets­underhåll

Vi betjänar 24/7

Vaasan Talopalvelu tar hand om servicearbeten inomhus varje dag året runt. Vårt team för utomhusområden tar i sin tur hand om underhållet utomhus. Beroende på avtalet kan våra tjänster för fastighetsunderhåll omfatta

  • övervakning av maskiner och utrustning (t.ex. värme- och varmvattenanläggningar)
  • reparation av belysning, lås och olika fel
  • mindre VVS-, rör- och elarbeten, tätning av kranar och öppning av vattenlås
  • avläsning av mätare
  • reparation av staket, sandlådor och gungor

För mer information om våra tjänster för fastighetsunderhåll, besök vår servicepunkt.

Snabb service

Våra serviceavtal görs så att de ska svara precis mot behoven i just din fastighet. Vi följer Fastighetsförbundets tabell över ansvarsfördelning.

Vår proffsiga servicepersonal känner väl till de fastigheter de sköter om. De informeras om nya uppdrag via vår servicedesk och behöver de inte själva ta emot beställningar, vilket gör att du som kund får betjäning snabbare.

Behöver du en pålitlig partner för fastighetsunderhåll? Vi skräddarsyr ett avtal som passar dina behov!

Rapportera ett fel

Vardagar kl. 8.00 – 15.00

Vi hanterar felanmälningar omgående på vardagar mellan kl. 8.00 och 15.00. Du kan göra felanmälan 

Övriga tider

Våra egna fastighetsskötare jourar också utanför kontorstid och betjänar i brådskande fall (t.ex. vattenskador, vandalism, dörröppningar).

Ta kontakt med jouren genom att ringa 0500 562 450.