Skötsel av yttre området

I skötseln av yttre områdena ingår gatu- och trottoardelen, gården, området invid trapphusingångarna samt framför garagen och bilplatserna likaså området vid sopkärlen samt även klippning av gräsmattan och skötsel av gårdsväxterna, snöplogning och sandning.

Vid snöfall sköts de nödvändiga passagerna och rutterna till gatan och på gården och sandning sker enligt behov. På vintern övervakas säkerheten så att snö eller istappar inte utgör fara.

Vi besöker de fastigheter vi sköter om varje vardag och enligt avtal även på veckoslut och helgdagar.  För att garantera god kvalitet och pålitlighet sköts bolagen kontinuerligt av samma fastighetsskötare. En bra maskinpark och ett ansvarsfullt arbetssätt bidrar till att öka säkerheten i fastigheten.