Fastighetsservice

Till serviceuppgifterna hör bl.a. att övervaka fastighetens maskiner och anordningar, reparera fel och brister som uppdagats samt reparationer av lås och belysning, tätning av kranar samt öppning av stanklås, mätaravläsningar, övervakning av värme- och varmvattenanordningar samt se till att fastighetens staket, sandlådor och gungor är i skick. 

Våra yrkeskunniga servicemän känner väl till våra avtalsbolag och använder sig av serviceprogrammets mobilversion där de tar emot, rapporterar och kvitterar de utdelade arbetsuppgifterna. 

Vi sköter om felanmälningarna snarast möjligt efter vi tagit emot dem. Anmälningarna tas emot vardagar kl. 8-15 på nummer 06 3184100
Felanmälningar kan även göras till vår e-post talopalvelu@vaasantalopalvelu.fi eller här via denna blankett

Vår dejour betjänar er vardagar efter kl.15 samt under veckoslut och helgdagar, t.ex. vid vattenskador, skadegörelse eller dörröppningar på nummer 0500 562450