Betjäningspunkt

Vi använder oss av ett elektroniskt serviceprogram där vi upprätthåller våra avtalskunders servicebok. Då vi tagit emot en arbetsorder vidarebefordrar vi den omgående vidare. I systemet införs alla arbetsorders och här följs de upp och de utförda arbetena kvitteras som klara. Det är även, vid behov, möjligt för disponenten och styrelseordföranden att granska bolagets servicehistoria eller serviceuppföljning.

I vår servicepunkt betjänas ni av branschens yrkeskunniga sakkännare vardagar kl. 8-15 på adressen Biblioteksgatan 14. Ni når oss på nummer 06 3184100 eller per e-post talopalvelu@vaasantalopalvelu.fi

HÄR kan du enkelt göra din felanmälan