Vaasan Talopalvelu Oy
Biblioteksgatan 14
65100 VASA

tfn. 06 - 318 4100
fax: 06 - 318 4130
talopalvelu(at)vaasantalopalvelu.fi

Vädret i Vasa

 


Vaasan Talopalvelu

Skötsel av yttre områden

Vi besöker de fastigheter vi sköter varje vardag. För varje fastighet utses ett samarbetsbolag som självständigt och med fullt avtalsansvar ansvarar för skötseln av fastigheternas yttre områden. En ändamålsenlig maskinpark samt ett ansvarsfullt arbetssätt garanterar säkerheten i fastigheterna. Ett välomskött grönområde ökar trivseln för de boende. Ordentligt utfört gör plogningen och sandningen gården säker och trygg att röra sig på.

Till arbetsuppgifterna hör skötsel, renhållning, snöplogning och sandning av gatu- och trottoardelar, gårdsplaner, framför trappor och trappfördjupningar, framför bilhallar och på parkeringsplatser samt runt sopkärlen och andra platser som hör till fastigheten och är avsedda för de boendes bruk.

Vid snöfall plogas utan dröjsmål nödvändiga och lämpliga gångar på gator och gårdar. Vid behov sandas de. Därtill hålls ingångar och damningplatser snöfria.

På vintern kontrolleras det att istappar, snö eller annat liknande, som faller från tak, inte tillfogar dem som går därunder fara. På sommaren klipps de gräsmattor och häckar som hör till fastigheten.